Informationsmaterial

Nka:s rapport om nationell anhörigstrategi

Rapport om nationell anhörigstrategiUnder 2017 tog Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) fram ett underlag för en nationell anhörigstrategi. Strategin har som utgångspunkt att anhöriga ska ha samma möjligheter som andra medborgare ur ett livsloppsperspektiv. Det vill säga att anhöriga ska ha valfrihet att bestämma om de vill ta på sig en anhörigvårdarroll, samt ha samma möjligheter till utbildning, arbete och social delaktighet som andra.

Läs eller ladda ner rapporten

Läs eller ladda ner flyer

Att se barn som anhöriga

Innehållsförteckning för antologin "Att se barn som anhöriga – om beroende i relationer, interventioner och omsorgsansvar".

Ladda ner pdf

Publikationer om barn som anhöriga

Lista över Nka:s utgivna publikationer om barn som anhöriga.

Listan uppdaterad i maj 2019.

Ladda ner pdf för utskrift

Publikationer från Nka

Lista över kunskapsöversikter, rapporter och inspirationsmaterial från Nka.

Listan uppdaterad i september 2021.

Ladda ner listan

Intressanta exempel

I den här broschyren presenteras intressanta exempel på anhörigstöd från hela Sverige. Exemplen är från 2017 och är tänkta att fungera som tips, idéer och inspiration för andra kommuner och verksamheter.

Läs/ladda ner broschyren

Folder om Nka:s verksamhet

Läs/ladda ner pdf

Snabba fakta om Sveriges 1,3 miljoner anhöriga

Var femte vuxen svensk vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående. I den här foldern presenteras fakta om Sveriges anhöriga i kortform – vilka de är, vad de gör, hur livet påverkas och vilket stöd de vill ha.

Läs/ladda ner foldern

Presentation av kunskapsöversikt om stödet till anhöriga inom funktionshinderområdet

Kunskapsöversikten omfattar tio skrifter.

Läs/ladda ner presentationen av kunskapsöversikten

Presentation av kunskapsöversikt: Kvalificerad omvårdnad i vardagen

En kunskapsöversikt i teori och praktik i omvårdnad av barn och unga med flerfunktionsnedsättning och stora medicinska behov.

Ladda ner presentationen av kunskapsöversikten

Intressanta exempel

Innehåller:
• Hälsokontroll för stödjande anhöriga – Sävsjö kommun
• Metoden Förmedla kontakt – Landstinget Uppsala län
• Anhörigutbildning – Sundsvalls kommun
• Samverkan kring stöd till anhöriga – Region Gotland
• Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga - Stockholm

Läs/ladda ner pdf

Nka:s arbete med barn som anhöriga

Nka sprider kunskap och erfarenheter om barn som anhöriga så att de uppmärksammas och får den hjälp och det stöd som de behöver av hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och idéburna organisationer. Här samlar vi information om Nka:s arbete med barn som anhöriga.

Uppdaterad september 2016.

Läs/ladda ner skriften

Informationsblad om webbutbildningen Utveckla stöd till anhöriga

Webbutbildningen Utveckla stöd till anhöriga vänder sig till dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet som möter människor som drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Läs/ladda ner informationsbladet

Informationsblad om webbutbildningen Våga Fråga

Läs/ladda ner informationsbladet 

Flyer om Nka:s webbutbildningar

Flyer för Nka:s webbutbildningarFlyer för tre av Nka:s webbutbildningar:

• Utveckla stöd till anhöriga
• Våga fråga – barn som anhöriga
• Anhöriga i fokus

Läs/ladda ner flyer

Riksrevisionens slutsats: Dagens stöd motsvarar inte behoven

Riksrevisionens granskning har resulterat i ett antal slutsatser och rekommendationer som väl stämmer överens med Nka:s uppfattning. Vi vill gärna sprida dem till en bredare målgrupp och har därför tagit fram den här foldern.

Läs/ladda ner folder

Senast uppdaterad 2021-10-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson