Artiklar från 3rd International Young Carers Conference

På denna sida har vi samlat artiklar från den tredje internationella Young Carers-konferensen som pågick den 3-6 maj 2021. 

Invigning och öppningstal

– Vi måste lära mer om hur situationen ser ut för unga omsorgsgivare, vilka konsekvenser det kan få att vara ung omsorgsgivare och vilket stöd de själva upplever sig behöva. En grupp som behöver uppmärksammas än mer är barn och unga omsorgsgivare till första generationens invandrare.

Det konstaterade socialminister Lena Hallengren i sitt tal, när hon öppnade den tredje internationella Young Carers-konferensen, som också är slutkonferensen för EU Horizon 2020-projektet ME-WE. 

Läs mer om invigningen av konferensen

Hur kan vi öka medvetenheten om unga omsorgsgivare?

Ett av seminarierna som anordnades under konferensens första dag handlade om hur vi kan öka medvetenheten om unga omsorgsgivare bland allmänheten, personal och beslutsfattare. 

Läs artikeln från seminariet

Målet att stärka unga omsorgsgivares psykiska motståndskraft

Den första dagen av Young Carers-konferensen innehöll ett symposium om EU Horizon 2020-projektet ME-WE. Det övergripande målet med projektet är att stärka unga omsorgsgivares psykiska motståndskraft, öka deras psykiska hälsa och välbefinnande, samt hjälpa dem till ett ökat socialt nätverk och stöd, från exempelvis familj, vänner, skola och andra samhällsinstanser.

Läs artikeln från symposiet

Tal av Madeleine Buchner

Den internationella Young Carers-konferensens andra dag öppnades av Madeleine Buchner, grundare av Little Dreamers Australia. Madeleine Buchner pratade utifrån sina egna erfarenheter som syster och dotter till en sjuk bror och mamma, och berättade vad hon har lärt sig under de tolv år som hon har arbetat med Little Dreamers Australia.

Läs artikeln om Madeleine Buchners presentation

Familjeperspektiv i utveckling av stöd till unga omsorgsgivare

Att ha ett familjeperspektiv när man utvecklar och ger stöd till unga omsorgsgivare är viktigt. Det var det huvudsakliga budskapet vid tisdagens seminarium med titeln "Whole family, multi-stakeholder approaches to support young carers".

Läs artikeln från seminariet

"Även de yngsta barnen behöver hjälp att identifiera sig som omsorgsgivare"

Reaching out to young carers and, in particular, hidden/forgotten groups. Det var titeln på ett av tisdagens seminarier. Där gavs fyra exempel på där det är extra svårt att identifiera, och därmed kunna ge stöd till unga omsorgsgivare.

Läs artikeln från seminariet

Att vara syskon och anhörig – erfarenheter från projekt och egna upplevelser

Ett av seminarierna under den internationella Young Carers-konferensens andra dag hade fokus på syskon. Under seminariet presenterades projekt och studier kopplat till syskonskap och Jessica Lerner berättade om sina upplevelser av att vara syster till en bror med funktionsnedsättning.

Läs artikeln från seminariet

Internationellt samarbete för unga omsorgsgivare

Inom det brittiska samväldet pågår ett arbete för att hjälpa och lyfta fram unga omsorgsgivare. Även flera andra länder ingår i samarbetet. Det framgick på IYCC-konferensens andra dag under symposiet "A Growing Global Network: Raising awareness, listening and responding to the needs of Hidden Young Carers across the Commonwealth".

Läs hela artikeln från symposiet

Förbättrad kommunikation stärker syskon

Ett av de många seminarierna under den internationella Young carers-konferensen handlade om Norska projektet SIBS, (Siblings), vars syfte är att stärka kommunikationen i familjer där det finns barn med funktionsnedsättningar och därigenom stötta syskon.

Läs artikeln från seminariet

Tal av Saul Becker

Inledningstalare på den tredje konferensdagen var professor Saul Becker vid fakulteten för utbildning, Cambridge universitet. En verklig pionjär inom forskningen om unga omsorgsgivare och ambassadör för deras sak så väl i Storbritannien som internationellt. Hans anförande hade titeln "Reflections on thirty years of young carers´ research, policy an practice - progress and next step".

Läs mer om Saul Beckers tal

Samverkan ett viktigt skyddsnät för unga omsorgsgivare

Under onsdagen möttes unga omsorgsgivare från Eurocarers Young Carers Working Group och beslutsfattare från fyra europeiska länder i en dialog för att delge varandra erfarenheter från respektive länder. 

Läs artikeln från policydialogen

Fysisk aktivitet och sömnvanors betydelse för den psykiska hälsan

Att använda mediciner för att kunna somna är vanligare hos unga omsorgsgivare än hos andra barn och unga. Det visar en pilotstudie från USA som har undersökt hur barn och ungas sömn påverkas av att ge omsorg. Resultatet och arbetet med studien presenterades vid ett seminarium under den internationella Young Carers-konferensens tredje dag.

Läs hela artikeln från seminariet

Ny EU-strategi inger hopp

I EU:s nya strategi för att stärka barns rättigheter läggs ett särskilt fokus på unga omsorgsgivare. En presentation av strategin inledde konferensens sista dag. Det kompletterades med en inblick i hur Eurochild nu arbetar för att strategin ska införas av medlemsländerna, samt en redogörelse från Irland om de unga omsorggivarnas tuffa vardag under pandemin.

Läs artikeln från inledningstalen under fjärde dagen  

Tekniska lösningar för unga omsorgsgivare

"Technology advancements for and with young carers". Det var temat för ett av seminarierna under den internationella Young Carers-konferensens fjärde dag. Under seminariet presenterades olika projekt och verktyg som har som syfte att stödja unga omsorgsgivare.

Läs hela artikeln från seminariet

Senast uppdaterad 2021-06-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson