Kalendarium

Utökat anhörigstöd – träff i Kraftsamlingsarbetet

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder in till ytterligare träffar i arbetet med delarenan "Utökat anhörigstöd". Även om du inte har varit med tidigare är d...

19
okt

Stöd från vård och omsorg för vuxna anhöriga – uppföljande dialogsamtal

I höst och vinter anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) föreläsningsserien "Psykisk ohälsa: Utveckling av stöd till anhöriga". Syftet är att sprida kunsk...

20
okt

Utveckling av arbetet med digitalt anhörigstöd - Till dig som redan erbjuder digitalt anhörigstöd.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga startade under våren 2021 handledning för personal som arbetar med digitalt anhörigstöd. Till hösten fortsätter möjligheten att by...

21
okt

Lipödem-mässa

Lipödem-mässan innehåller utställningar, seminarier och prova-på aktiviteter. Mässan vänder sig till dig med lipödem, vårdgivare, politiker, beslutsfattare och anhörig...

22
okt

Äppelveckan i Varberg

Den 25-31 oktober 2021 anordnas den så kallade Äppelveckan då biblioteken i Varberg uppmärksammar barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras vuxna. Under...

25
okt

Junis kunskapsdagar

Under fyra dagar i oktober bjuder Junis in till föreläsningar med fokus på barn i familjer med missbruk. Föreläsningarna vänder sig till dig som vill veta mer om hur...

25
okt

Bräcke projekt Trialog – konkreta metoder som rustar för ett bättre samspel

I det här webbinariet presenteras konkreta metoder som tagits fram inom ramen för Bräcke projekt Trialog som finansieras av Arvsfonden. Syftet är att rusta både person...

26
okt

Vanliga måltider med ovanliga förutsättningar

Många barn med flerfunktionsnedsättning är beroende av en gastrostomi, en knapp på magen, för att få i sig den näring som de behöver för att växa och må bra. Men hur ä...

27
okt

Handledning för personal som arbetar med digitalt anhörigstöd.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga startade under våren 2021 handledning för personal som arbetar med digitalt anhörigstöd. Till hösten fortsätter möjligheten att by...

28
okt

Planera framtiden - redan idag

Föräldrar till vuxna söner och döttrar med omfattande funktionsnedsättningar bär ofta på en oro inför framtiden när det handlar om omsorgen om det vuxna barnet. Om det...

2
nov
Föregående12