Relaterade länkar om Barn som anhöriga

Socialstyrelsen stöd till barn som är anhöriga

Kunskapsguiden tema barn som anhöriga

Folkhälsomyndigheten psykisk hälsa

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL barn och unga inom socialtjänsten

Faktablad om barn som anhöriga

Nka och Socialstyrelsen har samlat fakta om barn som anhöriga som växer upp i familjer med missbruk, fysiska och psykiska sjukdomar eller dödsfall. Klicka här för att läsa mer