Almedalsveckan

Bilder från Nkas medverkan i Almedalen 2014

Bilder från Nkas medverkan i Almedalen 2014


Nka medverkade under Almedalsveckan 2014.

Under veckan arrangerade Nka fem seminarier som du kan läsa om nedan. Vi ställde också frågan till politkerna om vad man vi satsa på i framtidens anhörigstöd. Se filmen nedan!

Politiker om framtidens anhörigstöd

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Klicka på bilden för att se filmen

Reportage

Nka:s uppdrag i Almedalen

Att lyfta anhörigfrågan på dagordningen

Stort intresse för hållbart arbetsliv i Almedalen

Att som företag aktivt arbeta för ett hållbart arbetsliv var utmärkande i flera seminarier.

Seminarium: Yrkesverksam och anhörig- en (o)möjligt kombination?

På Arbetsgivare för anhörigas seminarium diskuterade politiker, Svenskt näringsliv och forskare yrkesverksamma anhörigas situation.

Seminarium: Stärkt lagstiftning, dokumentation och utbildning efterfrågas

För fem år sedan fick kommunerna lagstadgat ansvar för stöd till närstående. Varför händer så lite i kommuner och landsting? Hur kan vi göra för att komma vidare?

Seminarium: Vilka behov av framtida stöd har anhöriga till barn och vuxna med psykisk ohälsa?

Nka:s fjärde seminarium under almedalsveckan handlade om vilka behov av framtida stöd som anhöriga till barn och vuxna med psykisk ohälsa har.

Seminarium: Hur påverkas skolresultaten när ens föräldrar har problem?

Allvarliga svårigheter hos en förälder kan i hög grad påverka skolarbetet och skolresultaten. Hur kan skolan uppmärksamma dessa elever och ge dem det stöd de önskar och behöver för att lyckas i skolan? Vad är skolans roll?

Seminarium: Framtidens anhörigstöd – när anhöriga till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning bestämmer:

Företrädare för anhörig- och funktionshinderrörelsen tillsammans med SKL och Nka debatterar framtidens anhörigstöd mot bakgrund av Riksrevisionens rapport. Vilka är de viktigaste anhörigfrågorna? Vilka förslag och konstruktiva idéer uttrycker anhöriga? Finns förutsättningar för en samverkan kring framtidens anhörigstöd?

Almedalsveckan 2013

Läs våra reportage från Almedalsveckan 2013 och se våra intervjuer med politker, föreningar och organisationer kring framtidens anhörigstöd!

Senast uppdaterad 2014-06-10 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson